Tuesday, 09/03/2021 - 08:05|
MỖI NGƯỜI DÂN HÃY CHỦ ĐỘNG THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO Covid 19 GÂY RA!
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

TỔNG KẾT NĂM HỌC 2019 - 2020 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2020 - 2021

Thực hiện Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2020-2021, ngày 30/9/2020, UBND thị xã Phổ Yên tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2019-2020 và triển khai nhiệm vụ năm học 2020-2021đối với ngành Giáo dục và Đào tạo.

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Bùi Văn Lương – Bí thư Thị ủy – Chủ tịch UBND thị xã, đồng chí Đào Xuân Tân – Phó Giám đốc Sở GDĐT, các đồng chí trưởng các phòng, ban thuộc Sở GDĐT. Các đồng chí Chủ tịch UBND các xã, phường trên địa bàn Phổ Yên cùng các đồng chí trưởng các Phòng, Ban, Ngành liên quan, các đồng chí Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, THCS.

 

Thực hiện Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2020-2021, ngày 30/9/2020, UBND thị xã Phổ Yên tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2019-2020 và triển khai nhiệm vụ năm học 2020-2021đối với ngành Giáo dục và Đào tạo.

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Bùi Văn Lương – Bí thư Thị ủy – Chủ tịch UBND thị xã, đồng chí Đào Xuân Tân – Phó Giám đốc Sở GDĐT, các đồng chí trưởng các phòng, ban thuộc Sở GDĐT. Các đồng chí Chủ tịch UBND các xã, phường trên địa bàn Phổ Yên cùng các đồng chí trưởng các Phòng, Ban, Ngành liên quan, các đồng chí Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, THCS.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Bùi Văn Lương  – Bí thư Thị ủy – Chủ tịch UBND thị xã đã ghi nhận những cố gắng, sáng tạo trong việc thực hiện nhiệm vụ năm học của các nhà trường. Đồng thời, yêu cầu các trường cần tiếp tục tăng cường nền nếp kỷ cương, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, nâng cao chất lượng giáo dục cấp học, chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của địa phương, của ngành.

Tại Báo cáo tổng kết năm học 2019 – 2020 và triển khai nhiệm vụ năm học 2020 – 2021, đồng chí Nguyễn Thị Lượng – Thị ủy viên – Trưởng Phòng GDĐT đã đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của ngành GDĐT. Năm học 2019-2020, được sự quan tâm của lãnh đạo các cấp, sự cố gắng phấn đấu của các nhà trường nên giáo dục Phổ Yên đã đạt được nhiều thành tích cao: Chất lượng đội ngũ giáo viên được chuẩn hóa, việc việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học đã bài bản và có nền nếp hơn, công tác cải cách hành chính đã được các nhà trường trú trọng, việc thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua đạt được kết quả cao. Các trường Mầm non, Tiểu học, THCS đều chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả việc sử dụng các phương pháp dạy học tích cực theo định hướng hình thành và phát triển phẩm chất, năng lực học sinh; chỉ đạo và tổ chức thực hiện việc đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá theo định hướng hình thành và phát triển phẩm chất, năng lực học sinh; có nhiều cố gắng trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid, đặc biệt là đã khắc phụ mọi khó khăn để đảm bảo nội dung chương trình dạy học theo kế hoạch quy định của Bộ GDĐT.

Năm học 2020-2021, ngành giáo dục tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền để quán triệt và thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước về đổi mới giáo dục trung học; thực hiện tốt mục tiêu phòng, chống dịch Covid-19, bảo đảm trường học an toàn và nâng cao chất lượng giáo dục trung học; tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, sức khoẻ cho học sinh; nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện chương trình giáo dục trung học theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh, đẩy mạnh triển khai giáo dục STEM, đồng thời thực hiện Chương trình GDPT 2018 đối với lớp 1. Tích cực chuẩn bị các điều kiện triển khai Chương trình GDPT 2018, ưu tiên cho việc triển khai thực hiện đối với lớp 2 và lớp 6 từ năm học 2021-2022; tiếp tục đẩy mạnh đổi mới cơ chế quản lý, quản trị cơ sở giáo dục, tăng cường nền nếp, kỷ cương, chất lượng và hiệu quả giáo dục trong các cơ sở giáo dục trung học.

Dưới đây là một số hình ảnh tại Hội nghị.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết