Monday, 20/05/2019 - 06:51|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHỔ YÊN
 • Nguyễn Thị Lượng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng, Bí thư chi bộ
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0987344919
  • Email:
   nguyenthiluong.phongpy@thainguyen.edu.vn
 • NGUYỄN THỊ LƯỢNG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TRƯỞNG PHÒNG
  • Điện thoại:
   0987344919
  • Email:
   nguyenthiluong.phongpy@thainguyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

    

    

   Dân tộc

   Kinh

   Quê quán

   Đồng Tiến - Phổ Yên - Thái Nguyên

   Bí thư chi bộ, Trưởng phòng