Thursday, 27/02/2020 - 01:15|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHỔ YÊN
Văn bản liên quan
Dự thảo chương trình giáo dục phổ thông của Bộ Giáo dục
Ngày ban hành:
08/12/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Quy trình tổ chức thi học sinh giỏi của Sở Giáo dục Thái Nguyên
Ngày ban hành:
29/03/2016
Ngày hiệu lực:
29/03/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực