Monday, 20/01/2020 - 23:06|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHỔ YÊN
Dự thảo chương trình giáo dục phổ thông của Bộ Giáo dục
Ngày ban hành:
08/12/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Quy trình tổ chức thi học sinh giỏi của Sở Giáo dục Thái Nguyên
Ngày ban hành:
29/03/2016
Ngày hiệu lực:
29/03/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực