Monday, 20/01/2020 - 22:25|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHỔ YÊN
Ngày ban hành:
08/12/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Cách sử dụng hàm IF trong nhập điểm thi trên XLS
Ngày ban hành:
21/04/2017
Ngày hiệu lực:
21/04/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Cách lưu file Word sang PDF từ bản Word 2007, 2010..
Ngày ban hành:
21/04/2017
Ngày hiệu lực:
21/04/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Tài liệu tập huấn nâng cao năng lực ra đề kiểm tra định kì theo Thông tư 22/2016 về đánh giá HS tiểu học
Ngày ban hành:
09/03/2017
Ngày hiệu lực:
09/03/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Hướng dẫn Enable Macros trong Excel (2003,2007,2010)
Ngày ban hành:
02/03/2017
Ngày hiệu lực:
02/03/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực