Tuesday, 12/11/2019 - 21:05|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHỔ YÊN
Thống kê số lớp, số học sinh từ năm học 2009 - 2010 đến năm học 2015-2016
Ngày ban hành:
27/05/2016
Ngày hiệu lực:
27/05/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực